• Contributie

  Lidmaatschapsvorm Jaarcontributie  Bedrag per maand 
           
  A. Verenigingslidmaatschap        
  Basiscontributie €           57,00  €             4,75    
           
  B. Competitielidmaatschappen        
  Korfbal Senioren €         367,20 €           30,60    
  Korfbal Junioren €         308,40 €           25,70     
  Korfbal Aspiranten €         262,20  €           21.85    
  Korfbal Pupillen €         216,60 €           18,05     
           
  C. Recreatieve lidmaatschappen        
  Kombifit €         163,80  €           13,65    
  Korfbal Kangoeroes  €         106,80 €             8,90     

   

  Jaarlijks wordt door de Algemene Ledenvergadering de contributie vastgesteld en is opgebouwd uit een basiscontributie (die geldt voor iedereen) en een contributie afhankelijk van waar je op bent ingeschreven. Wijzigingen in het verenigingsjaar zijn in principe niet mogelijk. Het bestuur kan in voorkomende gevallen besluiten een uitzondering te maken.