Alcoholbeleid

INSTRUCTIE VERANTWOORD ALCOHOL SCHENKEN (IVA)

Volgens de Drank en Horecawet moeten we aan een paar verplichtingen doen om alcohol te schenken. Je kan via internet snel in een paar stappen je certificaat halen. Onze vraag is daarom of iedereen die barmedewerker is of dit zou willen doen, deze test maakt. Op deze manier zullen wij voldoen aan deze verplichting.

TAKEN BARMEDEWERKER

De barmedewerker zorgt er voor dat de leden van Phoenix en hun gasten voor, tijdens en na trainingen of wedstrijden van een drankje en een hapje kunnen genieten. Een aantal aandachtspunten is daarbij van belang:

 • Er komen geen onbevoegden achter de bar, in de keuken of het fusthok. Alleen de dienst hebbende barmedewerkers, leden van de KC of het dagelijks bestuur hebben wel toegang. Een scharnierende barafsluiting is geplaatst.
 • Er wordt geen alcohol verstrekt aan personen onder de 18 jaar.
 • Er worden geen materialen opgeslagen in het fusthok die daar niet horen; uitzondering hierop zijn de persoonlijke eigendommen van de dienst hebbende barmedewerkers.
 • Bij aanvang van de bardienst moet de nooduitgang (de deur naast het podium) ontsloten worden (verordening van de brandweer).
 • Bij aanvang van de bardienst tosti’s maken en broodjes ham, kaas en ei maken.
 • In de rust van de wedstrijden dient er voor thee gezorgd te worden.
 • Alle consumpties dienen contant bij de barmedewerker te worden afgerekend.
 • De barmedewerkers zijn niet bevoegd geld uit de kassa te halen om door leden voorgeschoten rekeningen in het kader van ‘kleine aanschaf’ te betalen. Betreffende leden melden zich daarvoor bij de KC of DB.
 • Op de dagstaat dienen alle consumpties voor eigen gebruik, trainers, scheidsrechters en vergaderingen van commissies en werkgroepen in de betreffende rubriek ingevuld te worden. Het uitgangspunt hierbij is dat de voorzitters van commissies en werkgroepen dit moeten melden. Trainers krijgen naar keuze één consumptie aangeboden. Scheidsrechters een consumptie tijdens de rust en na afloop van de wedstrijd
 • In principe beperkt het eigen gebruik van de barmedewerker zich tot twee consumpties.
 • Na afloop van de bardienst (indien noodzakelijk eventueel ook tijdens) wordt de afwas gedaan en de keuken schoon opgeleverd.
 • Na afloop van de bardienst (indien noodzakelijk eventueel ook tijdens) wordt de kantine (inclusief hal en toiletgroep) veegklaar opgeleverd – en worden de tafels afgenomen.
 • Na afloop van de bardienst wordt de nooduitgang (de deur naast het podium) afgesloten.
 • Na afloop van de bardienst wordt een controle rond het clubgebouw gedaan of alle deuren zijn afgesloten. Pas daarna bij vertrek het alarm inschakelen.

TAKEN BARCOÖRDINATOR

De taken van de barcoördinator zijn gelijk aan de taken van de barmedewerker met dien verstande dat de barcoördinator ook verantwoordelijk is voor een eventuele verdeling van taken van barmedewerkers. Bovendien heeft de barcoördinator als extra taak het toezicht op of de verantwoordelijkheid voor de taken die met het verrichten van bardienst te maken hebben. Daarbij gaat het dan om:

 • Openen kantine, uitschakelen alarm; ontsluiten nooduitgang (deur maast het podium) en ontsluiten kleedkamers.
 • Correct registreren van consumpties op de dagstaat.
 • Correct invullen en opmaken van de dagstaat, inclusief de vermelding van de namen van de barmedewerkers.
 • Correct opmaken van de kassa.
 • Correct afstorten van kasgeld.
 • Afwassen en opruimen keuken.
 • Bijvullen voorraden.
 • Aanvegen en opruimen van de kantine/hal/toiletgroep.
 • Controle of nooduitgang, kleedkamers, scheidsrechterskleedkamer, materiaalhok en containers zijn afgesloten.
 • Correct afsluiten keuken en clubgebouw inclusief inschakelen

 CERTIFICAAT HALEN VOOR HET SCHENKEN VAN ALCOHOL

Volgens de Drank en Horecawet moeten we aan een paar verplichtingen doen om alcohol te schenken.
Een hiervan is:
Op tijdstippen dat er alcohol wordt geschonken dient er minimaal 1 barvrijwilliger aanwezig te zijn die een instructie verantwoord alcohol schenken heeft gehad en als zodanig staat geregistreerd.
Een paar jaar geleden moest je een avond naar een instructeur luisteren voordat je je IVA-certificaat kreeg.
Sinds kort kan je via internet snel in een paar stappen je certificaat halen. Onze vraag is daarom of iedereen die barmedewerker is of dit zou willen doen, deze test maakt. Op deze manier zullen wij voldoen aan deze verplichting.
Via http://www.nocnsf.nl/iva haal je snel in een paar stappen je certificaat. Hierbij moet je bij barverantwoordelijke het e-mailadres invoeren van Willie Molenaar wmolenaarjol@hotmail.com.
Willie Molenaar zal een kopie van het certificaat ontvangen en zorgen dat deze in de map achter de bar komt. Onze vraag is daarom of iedereen die barmedewerker is of dit zou willen doen en de test maakt. Op deze manier zullen wij voldoen aan deze verplichting.

Geen actueel programma gevonden.
zaterdag 26 juni 2021
Phoenix A1 - DES A18 - 9
ODO B2 - Phoenix B29 - 5
Korbis C3 - Phoenix C43 - 6
Tempo C3 - Phoenix C12 - 10
Phoenix B1 - Excelsior B15 - 6
Phoenix D2 - De Meervogels D24 - 9
Excelsior E1 - Phoenix E29 - 0
Phoenix D1 - Excelsior D1 -
Phoenix A2 - Olympia A311 - 7
ONDO B3 - Phoenix B36 - 3
Avanti | Post Makelaardij E4 - Phoenix E17 - 13
SDO D1 - Phoenix D311 - 14
Phoenix C2 - Die Haghe C212 - 5
ONDO C4 - Phoenix C34 - 1
Phoenix F1 - Avanti | Post Makelaardij F18 - 8

Adresgegevens Veld

Kantine sv Phoenix
Van Doornenplantsoen 2
2722 ZA Zoetermeer
079 3 31 50 72
info@svphoenix.nl

Adresgegevens Zaal

Sporthal de Oosterpoort
Zanzibarplein 20
2721 GE Zoetermeer
079 3 42 84 16