Nieuwsbrief 28 april 2020

Lieve mensen

In deze nieuwsbrief willen we jullie meenemen in een aantal wat meer algemene onderwerpen, maar wel onderwerpen die ons als Phoenix raken.

Contributie

Hoewel de overheid steunmaatregelen heeft toegezegd zijn deze voor ons als vereniging zeer beperkt. Phoenix kan – als het goed is – aanspraak maken op een tegemoetkoming van € 4.000. Verder heeft de gemeente Zoetermeer de zaalhuur voor de laatste weken van de zaalcompetitie gecrediteerd, maar over een vermindering van de huur voor het veld en de kleedaccommodatie zijn nog geen mededelingen gedaan. Vooralsnog moeten we er dus vanuit gaan, dat we die gewoon moeten betalen. Dat we geen gebruik kunnen maken van het clubhuis en geen activiteiten kunnen organiseren betekent dat we in de tweede helft van het veldseizoen geen omzet zullen hebben. Het KNKV heeft aangegeven dat we de contributie gewoon moeten voldoen en hoewel dat niet prettig voelt, begrijpen we dat wel. Het KNKV zijn we tenslotte zelf, dus als we nu iets terugkrijgen waardoor het KNKV tekort komt, dan moeten we dat uiteindelijk zelf weer betalen.

De conclusie van dit alles is, dat de we een grote terugval hebben in onze opbrengsten die niet vanuit de overheid of gemeente gecompenseerd worden. Het bestuur heeft dan ook moeten besluiten om de contributie

voor de maanden april tot en met juni gewoon te blijven incasseren. Mocht bij het opmaken van de jaarrekening blijken dat er een fors overschot is, dan kunnen we in de Algemene Ledenvergadering besluiten of een restitutie met terugwerkende kracht gerechtvaardigd is

Algemene ledenvergadering

In juni hebben we altijd onze ledenvergadering waarin we vooruit kijken op het nieuwe jaar en de begroting bespreken. Omdat er op dit moment zoveel onzekerheden zijn over de effecten van de coronacrisis zal het bestuur – afhankelijk van wat volgens de richtlijnen mag- een vergadering uitschrijven in september. Hopelijk kan dat gewoon in ons clubhuis, anders zullen we kijken hoe we dat in een digitale vorm kunnen gieten.

Phoenix 100 jaar !

Als aankomend eeuwling hebben we een rijke historie met ups en downs, maar dat we opnieuw moeten nadenken over de planning van het jubileumjaar had niemand kunnen vermoeden. De jubileumcommissie had een prachtig ambitieus programma voorbereid, maar kort geleden hebben we afgesproken dat de activiteiten die voor dit najaar gepland niet door te laten gaan en een nieuwe activiteitenkalender op te gaan stellen. Teleurstellend voor iedereen, maar zeker voor de jubileumcommissie, maar met zulke gemotiveerde mensen moeten we maar denken “Wat in het vat zit, verzuurt niet”.

Online thuiscursus EHBO

Het rode kruis stelt speciaal voor alle thuisblijvers in Nederland een gratis online thuiscursus EHBO beschikbaar. Hiermee leer je vanuit huis, via je laptop of tablet hoe je eerste hulp verleent bij veelvoorkomende situaties. Nu we allemaal aan huis gebonden zijn (en misschien wat tijd hebben), is dit een mooi moment om de cursus te volgen. De online thuiscursus EHBO komt dan goed van pas.

Je kunt de cursus in je eentje volgen, of samen met je partner of huisgenoten. Je leert een slachtoffer in veiligheid te brengen, de toestand te beoordelen, de hulpdiensten te alarmeren en EHBO te verlenen bij brandwonden, huidwonden, bloedingen, verslikking en letsels die worden opgelopen door contact met dieren en planten. Als je alles hebt doorlopen ontvang je van het Rode Kruis een digitaal bewijs van deelname.

De thuiscursus duurt ongeveer 1,5 uur. Op een laptop of tablet werkt de online thuiscursus het beste. Aanmelden kan via de webshop van het Rode Kruis. Per persoon kan je één cursus bestellen.

Je krijgt een digitaal EHBO-certificaat als je de cursus afgerond heb

Contact met het bestuur

Het gemis van het korfballen, maar ook onze onderlinge contacten, zorgt voor een zekere afstand. Het bestuur is bezig om via skype met alle commissies het contact aan te halen en samen te kijken wat er in deze bijzondere tijd verder gedaan moet worden nu en in de voorbereidingen op de volgende competitie. Als bestuur hebben we wekelijks (kort) skype contact, maar mocht u een keer met het bestuur in gesprek willen dan kan dat. Laat dat graag aan ons weten, dan nodigen we u uit voor een skype overleg.

Hervatten trainingen

Met het kabinetsbesluit om de mogelijkheden om te sporten te verruimen voor de jeugd wordt een kleine stap naar herstel gezet. In de komende dagen zal nadere informatie volgen over het hoe en het wat en hoe we de richtlijnen van het RIVM, Gemeente en KNKV moeten toepassen.

Namens het bestuur,

Jan Beunder

Voorzitter

Lees hier de Nieuwsbrief 28 april 2020

zaterdag 23 oktober 2021
23/10 10:00Phoenix B1 - Korbis B2
23/10 10:00KCR A3 - Phoenix A2
23/10 10:00Phoenix D3 - Trekvogels D1
23/10 10:00Phoenix E1 - Excelsior E1
23/10 11:00Phoenix A1 - Vriendenschaar A2
23/10 12:30Phoenix 3 - Excelsior 3
23/10 14:00Phoenix 2 - ALO 2
23/10 15:00Phoenix 5 - KCR 11
23/10 15:30Phoenix 1 - ALO 1
zaterdag 16 oktober 2021
Sporting Trigon 1 - Phoenix 114 - 14
Phoenix 4 - ONDO 59 - 15
Sporting Trigon 2 - Phoenix 223 - 17
Valto D3 - Phoenix D23 - 6
Velocitas E4 - Phoenix E25 - 1
Phoenix B1 - Die Haghe B213 - 12
ALO C1 - Phoenix C212 - 3
Phoenix B2 - Dijkvogels B214 - 6
Weidevogels 3 - Phoenix 319 - 12
Refleks A2 - Phoenix A118 - 6
Eureka D1 - Phoenix D316 - 4
Gemini C1 - Phoenix C15 - 4
Tempo F2 - Phoenix F19 - 12
IJsselvogels D1 - Phoenix D112 - 7
Phoenix B3 - Trekvogels B14 - 7
Phoenix C4 - Dijkvogels C22 - 8

Adresgegevens Veld

Kantine sv Phoenix
Van Doornenplantsoen 2
2722 ZA Zoetermeer
079 3 31 50 72
info@svphoenix.nl

Adresgegevens Zaal

Sporthal de Oosterpoort
Zanzibarplein 20
2721 GE Zoetermeer
079 3 42 84 16