• Vereniging

  WAT IS KORFBAL?

  Er wordt al meer dan 100 jaar gekorfbald, sinds de Amsterdamse onderwijzer Nico Broekhuysen, de sport bedacht. Sinds die tijd heeft de sport zich ontwikkeld tot een moderne sport, die de volgende kenmerken heeft:
  – korfbal is een teamsport
  – korfbal is een gemengde sport, mannen en vrouwen spelen samen in één team onder volstrekt gelijke condities
  – korfbal wordt het hele jaar beoefend; in het voorjaar en de zomer op het veld en in het najaar en de winter in de zaal
  – korfbal is een niet-agressieve sport
  – korfbal is een sociale sport
  – korfbal is een veelzijdige sport, die je conditie bevordert
  – korfbal wordt op alle niveaus gespeeld, met verschillende motieven: prestatie, gezondheid en gezelligheid.

  Korfbal is – na voetbal, volleybal en hockey – de vierde teamsport in Nederland. Er zijn bijna 100.000 korfballers, waarvan ruim 40.000 jeugdleden (jonger dan 19 jaar). De korfbalverenigingen zijn allen lid van het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond (KNKV). Maar korfbal wordt niet alleen in Nederland beoefend. In meer dan 40 andere landen verspreid over de hele wereld wordt gekorfbald. Korfbal heeft wel een Olympische erkenning, hoewel de sport niet op de Olympische Spelen wordt beoefend.

  KORFBAL, EEN VEELZIJDIGE SPORT

  Korfbal is een sport waarbij je veel moet lopen, een bal moet kunnen vangen en gooien, moet samenspelen met anderen en waarbij je een persoonlijke tegenstander hebt. Korfbal lijkt een makkelijke sport als je er naar kijkt, maar is best lastig om te spelen. Hardlopen en tegelijk een bal vangen is moeilijker dan je denkt. Korfballers moeten een goede conditie hebben, moeten niet alleen hard kunnen lopen, maar ook snel zijn. Goed een bal kunnen vangen en gooien is natuurlijk even belangrijk. Al deze dingen worden tijdens trainingen aangeleerd. Daarnaast is ook tactiek belangrijk, herkennen wat voor spel je tegenstander speelt en met elkaar afspreken hoe jij speelt. Fanatiek zijn mag bij korfbal, agressief niet.

  KORFBAL IS EEN SPORT VOOR ALLE NIVEAUS

  Korfbal kun je spelen omdat je graag goed bent in een sport, maar ook voor de gezelligheid. Korfbal kun je spelen als je zes bent, maar ook als je zestig bent. In alle gevallen is het goed voor je lichaam. Mensen die graag meerdere keren per week trainen om zo goed mogelijk te kunnen korfballen, komen bij elkaar in een team. Mensen die ook graag een of meerdere keren per week trainen om lekker met korfbal bezig te zijn en hun medespelers wat vaker te zien, spelen bij elkaar in een team. Het een sluit het ander natuurlijk niet uit! Het mooiste is dat je in een team speelt dat graag goed leert korfballen, het fijn vindt om te trainen en het ook gezellig vindt elkaar regelmatig te zien.

  KORFBAL IS EEN TEAMSPORT

  Korfbal is een gemengde teamsport. Elk team bestaat uit vier meisjes (dames) en vier jongens (heren).Alle teams spelen competitie; dat wil zeggen dat ze wedstrijden spelen tegen andere verenigingen. Van begin september tot half november en van half maart tot begin juni wordt de veldcompetitie gespeeld. In de tussenliggende periode wordt er in een sporthal gekorfbald. Teams worden allereerst ingedeeld op leeftijd.

  Vanaf 1 juli 2005 gelden de volgende leeftijdsgrenzen (met peildatum 1 januari):

  Kangoeroes / Welpen 5 jaar
  F-pupillen 6 en 7 jaar
  E-pupillen 8 en 9 jaar
  D-pupillen 10 en 11 jaar
  C-aspiranten 12 en 13 jaar
  B-aspiranten 14 en 15 jaar
  A-junioren 16, 17 en 18 jaar
  Senioren 19 jaar en ouder

  WAT IS PHOENIX?

  Phoenix is als sportvereniging opgericht. De voornaamste sport is korfbal, maar er zijn ook jeu-de-boulers en klaverjassers actief. Phoenix is een vereniging van bijna vierhonderd mensen. Een deel van de leden, maar ook de ouders van jeugdleden, zorgen er gezamenlijk voor dat er kan worden gekorfbald, ge-jeu-de-bouled en geklaverjast. Ook zorgen al deze vrijwilligers er voor, dat de kantine ’s avonds en in het weekend geopend is en onderhouden blijft. De bardiensten, het geven van training, het fluiten van wedstrijden, het begeleiden van ploegen tot het besturen van de vereniging wordt door vrijwilligers gedaan! Wij zijn trots op deze grote groep vrijwilligers, maar zijn altijd op zoek naar nieuwe mensen. Als de kinderen plezier hebben bij Phoenix, dan hopen wij dat de ouders van deze leden ook meehelpen om de activiteiten van Phoenix doorgang te laten vinden. Phoenix is als vereniging ingericht. Dat betekent dat de algemene ledenvergadering het hoogste orgaan is. In juni en november komen de leden bij elkaar. Dan wordt afgesproken wat de contributie moet worden, wat er mag worden uitgegeven. Ook worden in deze algemene ledenvergadering de leden van het bestuur gekozen en de diverse plannen besproken en vastgesteld. Het bestuur let erop dat leden op een goede manier met elkaar omgaan en dat leden zich houden aan de gemaakte afspraken. Voor alle uitvoerende zaken zijn er commissies of werkgroepen. Hierin kunnen ook ouders van leden deelnemen. Van alles wat het bestuur, de commissies of werkgroepen doen wordt in de Omroep, het clubblad van Phoenix, melding gedaan.

  KORFBALLEN BIJ PHOENIX

  Phoenix heeft seniorenploegen, juniorenploegen (A-ploegen), aspiranten (verdeeld in B-ploegen en C-ploegen). Voor deze categorieen zijn er selectieteams. De pupillen zijn verdeel in D-, E- en F-ploegen.

  Team
  Het hele seizoen wordt in principe met hetzelfde team gespeeld, behoudens wijzigingen door blessures e.d. Aan het eind van het totale seizoen, meestal in mei worden de teams opnieuw ingedeeld voor het nieuwe seizoen. Elk team heeft een eigen trainer. Deze treedt meestal ook op als coach. De meeste trainers zijn zelf ook speler, of zijn dit vroeger geweest. De meeste van hen hebben een trainingscursus of -opleiding gevolgd, maar worden in ieder geval vanuit de vereniging door de Commissie Training & Opleiding begeleid. Ook worden er clinics georganiseerd om de trainers extra lessen in korfbal-training te geven.

  Trainingen
  Trainingen zijn meestal op de dinsdag-, woensdag-, donderdagavond tussen 18.00 en 21.00 uur voor aspiranten en pupillen. Daarna trainen de junioren en senioren. Alle trainingen tijdens het veldseizoen zijn op het veld aan het Van Doornenplantsoen. In de zaal zijn de trainingstijden en -dagen afhankelijk van de beschikbare ruimte in sporthallen, sportzalen en gymzalen. De zalen liggen verspreid in Zoetermeer.

  Wedstrijden
  Tijdens de veldcompetitie worden de thuiswedstrijden gespeeld op het Van Doornenplantsoen. In de zaal is de thuishal de Oosterpoort in Oosterheem. De wedstrijden worden op zaterdag gespeeld. Wanneer een ploeg niet compleet is, wordt een vervanger gezocht door een van de wedstrijdsecretarissen. Is vooraf bekend dat iemand niet kan spelen, dan wordt de naam van de vervanger in de Phoenix-Omroep bij de betreffende ploeg gepubliceerd.

  Kleding
  De wedstrijden moeten worden gespeeld in het voorgeschreven tenue voor Phoenix: een Phoenixshirt, een blauw rokje voor de dames of blauw broekje voor de heren. Op kunstgras wordt bij voorkeur gespeeld met kunstgrasschoenen. Ook kan er op gespeeld worden met voetbalschoenen (stalen noppen verboden). Op gras wordt gespeeld met voetbalschoenen. In de zaal wordt gespeeld met gewone zaalschoenen, zonder zwarte zool.

  WAT KOST HET LIDMAATSCHAP?

  Alle leden van Phoenix betalen contributie. Buiten deze contributie zijn de meeste activiteiten gratis. Het komt soms voor dat je een klein bedrag moet betalen voor bijvoorbeeld een kerstdiner. Ook is het zomerkamp natuurlijk niet gratis. De contributie gaat in op de eerste dag van de maand waarin je lid wordt. Je betaalt voor een heel seizoen.

  WAT VERWACHTEN WE VAN EEN LID?

  Van iemand die lid is van Phoenix verwachten we dat hij of zij graag wil korfballen en dus ook zoveel mogelijk traint en wedstrijden speelt. Wanneer je niet kunt trainen of spelen, moet er worden afgeschreven. Voor een training moet er worden afgeschreven bij de eigen trainer, voor wedstrijden bij de wedstrijdsecretaris. Zoals gezegd voeren leden bij Phoenix alle taken uit. Van elk lid of van de ouders als ze nog te jong zijn, verwachten we een actieve bijdrage, want vele handen maken licht werk. Voor het vervoer naar uitwedstrijden wordt een rijschema opgesteld voor de ouders. Ouders zijn verplicht om in dit vervoerschema mee te draaien (uiteraard mag er geruild worden). Ook wordt men ingeschakeld voor een veld-, zaal-, of kantinedienst. Er is een rooster voor de teams om het clubhuis en de kleedkamers schoon te maken.

  WAT MAG JE ALS LID VERWACHTEN?

  Iedere jeugdploeg krijgt minimaal eenmaal per week training gedurende het seizoen en je speelt competitiewedstrijden (zo’n 25-30 per seizoen). Daarnaast worden regelmatig andere activiteiten georganiseerd, zoals voor de pupillen- en aspirantenploegen disco, knutselavond, bingo, een sport- of speldag. Ook zijn er activiteiten waaraan alle leden kunnen meedoen. Een klaverjasdrive met Pasen en Kerst ontbreekt nooit, evenals een Tweepalentoernooi aan het eind van het seizoen. Elk jaar wordt voor alle pupillen en aspiranten een zomerkamp georganiseerd en voor alle junioren een kamp in de herfstvakantie. Een week, resp. midweek gaan alle deelnemers onder leiding van een groep enthousiaste en ervaren leden (en zonder ouders) naar een vakantiehuis in een bosrijke omgeving. In die omgeving beleven de deelnemers een geweldige week met activiteiten als korfbal, zwemmen, douanespel, levend stratego, boswandelingen, speurtochten en een bonte avond. Wat je niet mag verwachten, is een professioneel sportcentrum waar alles voor je klaarstaat en je zonder tegenprestatie kunt komen sporten. Ook is Phoenix geen kinderopvang, maar wel een plaats waar de kinderen veel plezier kunnen beleven.
  Wanneer je lid wordt van Phoenix mag je verwachten dat je een sportieve en gezellige tijd tegemoet gaat. Wij van onze kant verwachten dat je je sportief en gezellig gedraagt en natuurlijk onderdeel wordt van de vereniging.

 • Commissie leden

  LidRol
  Naerebout, StefanPenningmeesterpenningmeester@svphoenix.nl
  Beunder, JanVoorzittervoorzitter@svphoenix.nl
  Meijroos, HesselAlgemeen Secretarissecretaris@svphoenix.nl
  Tuil, Coby vanBestuurslid
  Hoekman, LeontineBestuurslid